Vhodné typy lisů pro lisování plastového odpadu

Za předpokladu, že standartní kamion má ložný objem cca 80 m3 a může přepravovat náklad o maximální hmotnosti 24 t, dosahuje jeho vytížení, při naložení maximálního počtu 72 balíků o spec. hmotnosti 220 kg/m3, až 75% přepravní kapacity kamionu.
Obdobná úvaha platí i pro přepravu drceného odpadu z plastů ve velkoobjemových žocích o objemu 1,5 m3, při specifické hmotnosti odpadu 200 kg/m3 granulátu. Vytížení stejného typu kamionu dosahuje pouze 66% jeho přepravní kapacity.
K vytvoření uceleného obrazu o ekonomické efektivnosti přepravy plastického odpadu patří i výkupní ceny 1kg drceného odpadu a investice do velkoobjemových žoků.
Podle dosavadních domácích i zahraničních zkušeností, je pro přepravu PE-fólie nejvýhodnější její lisování do balíků o hmotnosti 250 – 300 kg. Při recyklaci PET-lahví se ve Skandinávii používá lisování do balíků před vlastní dopravou ke zpracovateli a to většinou přímo u výrobce nápojů. Nutno podotknout, že lisování lze použít i pro jiné druhy odpadu, jako je příkladně sběrový papír a lepenka, a tak je využití lisu mnohem větší než drtiče.