Day

6 června, 2016
Koncem 90. let došlo u nás ke značnému rozšíření separovaného sběru, a to nejen ve velkých městech, ale i na venkově. Jedním z důvodů bylo jistě přijetí zákona o odpadech, ale současně i větší ekologická uvědo- mělost u příslušných městských a obecních úřadů a v neposlední řadě i rychle rostoucí poptávka po některých druzích druhotných...
Read More
Za předpokladu, že standartní kamion má ložný objem cca 80 m3 a může přepravovat náklad o maximální hmotnosti 24 t, dosahuje jeho vytížení, při naložení maximálního počtu 72 balíků o spec. hmotnosti 220 kg/m3, až 75% přepravní kapacity kamionu. Obdobná úvaha platí i pro přepravu drceného odpadu z plastů ve velkoobjemových žocích o objemu 1,5...
Read More
Co se týče odpadů PET, je perforování před jejich přepravou ke zpracování a doprava z technického i ekonomického hlediska výhodnější. Firma EKOPRAV s.r.o. má zastoupení firmy PRESONA AB na území České republiky a Slovenska.Švédská firma PRESONA AB je světoznámým výrobcem horizontálních, velkokapacitních, hydraulických lisů s automatickým vázáním, o výkonu 3 – 35 t/h. Pro lisování...
Read More